สเปน

การประมาณการจำนวนประชากรผู้อพยพที่ไม่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกาแยกตามพื้นที่เมืองใหญ่ปี 2559 และ 2550

การประมาณประชากรผู้อพยพโดยไม่ได้รับอนุญาตใน 182 เขตปริมณฑลของสหรัฐอเมริกาได้มาจากตัวอย่างข้อมูลสำมะโนประชากร

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชาวสเปนที่มีต้นกำเนิดจากสเปนในสหรัฐอเมริกา 2017

จากการวิเคราะห์ของ Pew Research Center ประมาณ 810,000 คนนั่นคือผู้ที่อพยพมาจากหรือสืบเชื้อสายมาจากครอบครัวไปยังสเปนซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในปี 2560 ตามการวิเคราะห์ของ Pew Research Center

Facebook   twitter